Program Hadiah Latihan Persekutuan Separa Biasiswa (HLPSB) dan Pinjaman Boleh Ubah (PBU) – JPA


Program Hadiah Latihan Persekutuan Separa Biasiswa (HLPSB) dan Pinjaman Boleh Ubah (PBU)

E-mailCetakPDF

21 SEPTEMBER 2012

Dimaklumkan permohonan bagi Program Hadiah Latihan Persekutuan Separa Biasiswa (hlpsb) dan Pinjaman Boleh Ubah (pbu) telah dibuka pada 14 September 2012 sehingga 12 Oktober 2012. Sila layari http://esilav2.jpa.gov.my untuk permohonan dan keterangan lanjut.