MUAT TURUN SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2011: SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM


SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2011: SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini adalah bertujuan memperkenalkan Sistem
Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Kumpulan Pengurusan Tertinggi,
Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana bagi
menggantikan sistem penilaian prestasi sedia ada selaras dengan pelaksanaan Saraan
Baru Perkhidmatan Awam (SBPA).

MUAT TURUN DI SINI: spp082011