Semakan Penempatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS)


Semakan Penempatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS)

Sukacita dimaklumkan bahawa maklumat PENEMPATAN SEMULA GURU SEKOLAH RENDAH BAGI LEPASAN KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH (KPLI) AMBILAN JANUARI 2011 DAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PISMP) – KES ULANGAN yang telah diperaku boleh disemak di laman web KPM  bermula 10 Mei 2012. Tuan/puan yang membuat semakan diminta untukmenghubungi Jabatan/Bahagian sebagaimana yang tertera di ruang MAKLUMAN untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan penempatan tuan/puan.

Maklumat lanjut lawat di sini:- http://apps.moe.gov.my/gsst/Rendah_Mei/