Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (PISMP) bagi lulusan UEC dan SMA/SMU Ambilan Jun 2012


Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (PISMP) bagi lulusan UEC dan SMA/SMU Ambilan Jun 2012

Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Aplikasi Semakan Panggilan Temuduga Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (PISMP)  bagi lulusan UEC dan SMA/SMU Ambilan Jun 2012  hanya boleh dibuat mulai 16 Mei 2012 selepas jam 2 petang melalui laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia.