Sambung belajar – Metro


Sambung belajar
KUALA LUMPUR: Kakitangan kerajaan dan swasta, terutama golongan pendidik, disaran melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi dalam memastikan kredibiliti profesion mereka meningkat dengan menggunakan saluran pendidikan sedia ada.

Canselor Wawasan Open University (WOU), Tun Dr Lim Keng Yaik berkata, sistem pendidikan yang fleksibel membolehkan golongan bekerja membahagikan masa dengan sebaik-baiknya tanpa perlu mengabaikan tanggungjawab profesional.
Beliau yang juga bekas Presiden Gerakan berkata, golongan pendidik yang hanya memiliki kelulusan diploma digalakkan merebut peluang ditawarkan institusi pengajian, sekali gus memberi manfaat kepada diri sendiri, sama ada daripada segi pendapatan, jawatan mahupun keluarga.

“Dipercayai hanya 20 peratus daripada lebih 10 juta sumber tenaga negara merebut peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya, manakala selebihnya selesa dengan kedudukan sekarang.
“Dalam menuju ke arah negara berpendapatan tinggi, kita memerlukan tenaga kerja berkaliber, mahir dan berpengetahuan tinggi, sekali gus meningkatkan industri perniagaan, kerajaan serta negara.
“Walaupun beberapa kali kita cuba mempromosikan sistem pembelajaran sepanjang hayat di kalangan masyarakat, ia seakan-akan tidak berjaya.

“Malah, puncanya turut gagal dikenal pasti, sama ada rakyat berpuas hati dengan kelayakan dimiliki atau tersilap kaedah promosi,” katanya ketika menghadiri Majlis Konvokesyen Istimewa WOU, semalam.
Jelasnya, sistem pembelajaran bagi golongan dewasa mempunyai kepentingan sama seperti di kalangan generasi muda dalam mengekalkan kesejahteraan dan keharmonian negara pada masa depan.

Katanya, umur median bagi pekerja Malaysia adalah 27 tahun dan mereka dijangkakan berada dalam lapangan kerja untuk tempoh 30 tahun atau lebih, berikutan itu pendidikan secara berterusan sangat penting.
Justeru, pelaksanaan sistem pembelajaran sepanjang hayat harus diserahkan ke tangan agensi pendidikan seperti sekolah, kolej serta universiti bagi memastikan ia berjalan lancar.
Sempena majlis konvokesyen, Lim menyerahkan ijazah kehormat kepada tiga individu iaitu Pengarah Urusan dan Ketua Eksekutif Kumpulan CIMB Holdings Berhad, Datuk Seri Nazir Razak; Pengerusi East Asean Institute, Profesor Emeritus Wang Gungwu dan R Padmanathan.

PERMOHONAN ONLINE HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) DAN CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA (CBBP TB) TAHUN 2013


PERMOHONAN ONLINE
HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) DAN
CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA (CBBP TB)
TAHUN 2013

TATACARA DAN PANDUAN PERMOHONAN HLP DAN CBBP TB

ARAHAN :
Semua pemohon diminta membaca dengan teliti dan memahami serta mematuhi tatacara/panduan permohonan yang telah ditetapkan.

Tatacara Permohonan
1. Calon-calon yang memenuhi syarat-syarat boleh membuat permohonan secara online. Permohonan ini dirbuka kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) yang berkhidmat dengan Kementerian Pelajaran Malaysia dan ianya boleh dibuat melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat URL seperti berikut: http://www.moe.gov.my
2. Calon hanya dibenarkan menghantar satu (1) permohonan sahaja.
3. Calon-calon adalah diingatkan agar memahami tatacara dengan teliti serta memasukkan kod-kod yang betul. Kesilapan mengisi borang akan mengakibatkan permohonan ditolak.
4. Permohonan yang tidak lengkap atau maklumat yang mengelirukan, boleh mengakibatkan permohonan anda ditolak.
5. Calon dinasihatkan supaya mencuba capaian permohonan online ini pada waktu yang yang lain jika percubaan pertama gagal atau tidak berjaya pada ketika itu. Ini adalah kerana ada kemungkinan berlaku kesesakan laluan capaian kepada laman web tersebut.
6. Setelah mengisi permohonan secara online, calon-calon dikehendaki mencetak permohonan tersebut iaitu Borang KPM(LDP)1/2013/1A (bagi permohonan HLP) dan KPM(LDP)1/2013/3A (bagi permohonan CBBP TB) serta memuat turun Borang KPM(BT)LD 2/2010 dan SENARAI SEMAK .
7. Borang yang telah dicetak hendaklah dihantar kepada Bahagian Tajaan melalui Ketua Jabatan bersama dengan dokumen berikut :-

a) Borang KPM(BT)LD 2/2010;
b) Satu (1) salinan kad pengenalan pegawai yang disahkan;
c) Satu (1) salinan Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap dan dikemaskini yang telah disahkan. Sila pastikan kenyataan perkhidmatan mengandungi maklumat-maklumat berikut:
– tarikh lantikan ke jawatan DG41/DG3
– tarikh pengesahan jawatan DG41/DG3
– maklumat cuti belajar (jika pernah diluluskan cuti belajar)
– tarikh kelulusan perisytiharan harta yang terkini;
d) Satu (1) salinan Borang Umur Opsyen Persaraan Paksa
(di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2011);
e) Satu (1) salinan sijil SPM/MCE (atau yang setaraf dengannya) yang disahkan;
f) Satu (1) salinan Ijazah Pertama yang disahkan;
g) Satu (1) salinan Ijazah Lanjutan (bagi permohonan peringkat Kedoktoran) yang disahkan;
h) Satu (1) salinan transkrip Ijazah Pertama yang disahkan;
i) Satu (1) salinan transkrip Ijazah Lanjutan (bagi permohonan peringkat Kedoktoran) yang disahkan;
j) Satu (1) salinan surat lantikan ke jawatan DG41/DG3 yang disahkan;
k) Satu (1) salinan surat pengesahan jawatan DG41/DG3 yang disahkan;
l) Satu (1) salinan surat kelulusan perisytiharan harta yang terkini yang disahkan; dan
m) Senarai semak.
semua sijil atau dokumen yang telah dihantar tidak akan dikembalikan semula)

8.Permohonan yang tidak mematuhi syarat / borang dan dokumen yang tidak lengkap / tidak mengisi permohonan secara online akan ditolak.
9. Semua dokumen-dokumen permohonan seperti yang disebut di atas yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada :-

Setiausaha Bahagian
Bahagian Tajaan Pendidikan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 1, Blok 2251, Jalan Usahawan 1
63000 Cyberjaya
Selangor Darul Ehsan
(up : Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan)

Tel: 03-83217100/7144/7145/7135/7140/7138/7137/7136
Faks: 03-83217103

Klik sini untuk Maklumat Panduan permohonan

Perhatian :-
a) Permohonan online dibuka mulai 04 Jun 2012 (Isnin) sehingga 04 Julai 2012 (Rabu).
b) Borang permohonan ini hendaklah dihantar kepada Bahagian Tajaan Pendidikan selewat-lewatnya pada 13 Julai 2012 (Jumaat).
c) Sila tandakan Sarjana atau Kedoktoran (mengikut peringkat pengajian permohonan) di SEBELAH ATAS KANAN sampul surat.

PERMOHONAN ONLINE

Sila pastikan anda telah membaca Pengenalan, Tatacara Permohonan dan Syarat-syarat Permohonan Program sebelum mengisi Borang Permohonan Online.
PENGENALAN PROGRAM
TATACARA DAN PANDUAN PERMOHONAN
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
PANDUAN MENULIS KERTAS CADANGAN
JENIS-JENIS PENYAKIT KRONIK
SENARAI BIDANG YANG DITAWARKAN
BORANG PERMOHONAN ONLINE

Keterangan lanjut lawat http://apps.moe.gov.my/ehlp/cbbptb/index.cfm