Semakan Keputusan Kursus Induksi SSM (KISSM) bagi Kumpulan I


Semakan Keputusan Kursus Induksi SSM (KISSM) bagi Kumpulan I

Semakan Keputusan Kursus Induksi SSM (KISSM) bagi Kumpulan I boleh disemak mulai 23 Julai 2012 di laman web Kementerian Pelajaran Malaysia. Semakan Keputusan Kursus Induksi SSM (KISSM) boleh dibuat di sini. Aplikasi ini adalah dibuka sepanjang tahun.