SEMAKAN STATUS UJIAN KOMPETENSI ICT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


SEMAKAN STATUS UJIAN KOMPETENSI ICT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Guru-guru boleh menyemak keputusan Ujian Kompetensi ICT yang telah guru-guru menjawab berkenaan ICT secara online pada tahun lalu melalui semakan talian di sini. http://apps.moe.gov.my/abpg/kompetensiict/

 

Tahniah kepada yang berjaya!