Sistem SAPS – NUTP


Sistem SAPS

Pihak KPPK telah menghubungi NKRA mengenai sistem SAPS dan dimaklumkan bahawa sistem SAPS ini sedang dinaiktaraf.

Kemungkinan akan dibuka semula pada 30 Jun 2013 ini.

Pihak KPPK berharap semua guru-guru dapat bersabar.

Sekian, harap maklum.

Tarikh Berita/News Date:
19/06/2013