SEMAKAN TAWARAN SEKOLAH KAWALAN NEGERI, KRK, KAA, SMKA DAN SABK AMBILAN JANUARI 2014


SEMAKAN TAWARAN SEKOLAH KAWALAN NEGERI, KRK, KAA, SMKA DAN SABK AMBILAN JANUARI 2014

18 December 2013

Semakan tawaran sekolah kawalan negeri, KRK, KAA, SMKA dan SABK ambilan Januari 2014 akan diumumkanmulai 18 Disember 2013 bermula jam 10.00 pagi melalui alamat sesawang
http://public.moe.gov.my dan semakan SMS dengan menaip MOE<jarak>SKKAWALAN<jarak>Angka Giliran UPSR (contoh : MOE SKKAWALAN ZZ0000001).