LATIHAN INDUSTRI DI KPT


LATIHAN INDUSTRI DI KPT

 

LatihanIndustri

PelajarInstitusi Pengajian Tinggi (IPT)/Politeknik sama ada di peringkat Sijil,Diploma atau Ijazah Sarjana Muda adalah dipelawa untuk menjalani latihanindustri di KPT. Penempatan pelajar latihan industri di Bahagian/Pejabat/Unitdi bawah KPT adalah disesuaikan mengikut bidang pengajian yang dipelajari.

 

Syarat-SyaratUmum

 1. Pelajar terdiri daripada warganegara Malaysia;
 2. Pelajar adalah meliputi pelajar yang mengikuti pengajian di IPT/Politeknik dalam dan luar negara;
 3. Latihan praktikal/industri merupakan salah satu syarat untuk pelajar menamatkan pengajian dengan jayanya;
 4. Mendapat keputusan akademik sekurang-kurangnya PNGK 2.90 pada semester terkini;
 5. Tempoh minima latihan industri adalah lima (5) bulan; dan
 6. Mempunyai tahap kesihatan yang baik;

 

BidangPengajian

 1. Bahasa Inggeris
 2. Kewangan
 3. Perakaunan
 4. Pengurusan
 5. Sumber Manusia
 6. Pentadbiran Perniagaan
 7. Pentadbiran Awam
 8. Psikologi/Kaunseling
 9. Komunikasi
 10. Pengajian Media
 11. Sains Komputer
 12. Teknologi Maklumat
 13. Sains Maklumat
 14. Statistik
 15. Teknologi Pejabat
 16. Kesetiausahaan

 

UrusanKebajikan Pelajar Dalam Tempoh Latihan

Elaun dankemudahan yang dinikmati oleh pelajar latihan industri di KPT pula adalahseperti mana yang dinyatakan pada Surat Edaran JPA rujukanJPA(L)S.175/4/4-2 bertarikh 24 Ogos 2011dan FAQ.:

 1. Kadar pembayaran elaun adalah sebanyak RM15.00 sehari terhad kepada maksimum tiga (3) bulan sahaja bagi sepanjang tempoh pengajian;
 2. Tempoh latihan amali adalah mengikut tempoh yang ditetapkan oleh IPT/Politeknik. Walau bagaimanapun, pembayaran elaun adalah dihadkan kepada maksimum tiga (3) bulan sahaja.
 3. Pelajar akan menerima bayaran elaun mengikut hari bekerja sahaja tidak termasuk hari cuti awam/umum/hujung minggu;
 4. Kemudahan pengangkutan dan kediaman tidak disediakan.
 5. Pelajar tidak layak dibayar bayaran lebih masa;
 6. Pelajar tidak layak mendapat apa-apa elaun, kemudahan cuti, rawatan perubatan dan kemudahan lain yang layak diterima oleh pegawai awam.

 

DokumenPermohonan

Dokumen-dokumenyang diperlukan semasa menghantar permohonan menjalani latihan industri di KPTadalah:

 1. Surat Permohonan Pelajar;
 2. Surat Pengesahan Menjalani Latihan Industri daripada IPT/Politeknik;
 3. Resume; dan
 4. Mini Transkrip

Dokumen-dokumenseperti di atas adalah diperlukan bagi memudahkan urus setia membuatpertimbangan penempatan dan projek/tugasan yang bersesuaian dengan bidangpengajian. Permohonan latihan industri yang lengkap dan layak dipertimbangkanhanya setelah KESEMUA DOKUMEN yang diperlukan diterima oleh pihak urus setia.

Permohonan boleh dihantar melalui pos/emel kepada alamat seperti berikut:

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
Aras 15, No. 2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62200 W.P. PUTRAJAYA
(u.p. Unit Perkhidmatan)

 

PegawaiUntuk Dihubungi
Sebarangpermasalahan atau persoalan berhubung tawaran ini boleh merujuk kepadapegawai-pegawai seperti berikut:

Cik Siti NurDiana binti Azizan Khamat
(Emel) diana.sps@mohe.gov.mydiana.sps@mohe.gov.my
(Tel) 03 – 8870 5220 (Faks) 03 – 8870 6814; atau

Cik NurSyahirah binti Bahrin
(Emel) nursyahirah.psh@mohe.gov.mynursyahirah.psh@mohe.gov.my
(Tel) 03 – 8870 5223 (Faks) 03 – 8870 6814.

TarikhKemaskini: 8 Mei 2013.

PEMBERITAHUAN BERHUBUNG SURAT PALSU DARI SYARIKAT STRATEGI A SDN. BHD.


PEMBERITAHUAN BERHUBUNG SURAT PALSU DARI SYARIKAT STRATEGI A SDN. BHD.

31 January 2013

 

Pemberitahuan Berhubung Surat Palsu dari Syarikat Strategi A Sdn. Bhd.

 

 

 

 

Sila muat turun surat edaran di bawah.

 

Muat Turun
Pemberitahuan Berhubung Surat Palsu dari Syarikat Strategi A Sdn. Bhd.

MAKLUMAN PENGISIAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (P.S.D FORM 6/93) TAHUN 2012 BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) YANG DILULUSKAN CUTI BELAJAR DAN MENGISI JAWATAN LATIHAN BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN KPM


MAKLUMAN PENGISIAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (P.S.D FORM 6/93) TAHUN 2012 BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) YANG DILULUSKAN CUTI BELAJAR DAN MENGISI JAWATAN LATIHAN BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN KPM

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang diluluskan cuti belajar dan mengisi Jawatan Latihan KPM dikehendaki mengisi Borang Penilaian Prestasi (P.S.D Form 6/93) Tahun 2012 dan Borang Maklumat Diri PPP Cuti belajar. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakan ke BT sebelum atau pada 15 Januari 2013.
Sila rujuk Surat Edaran dan dokumen yang berkaitan.
Sekian dimaklumkan, terima kasih.

Sila klik disini untuk koleksi borang.

MUAT TURUN : Surat Edaran: JPA.SARAAN(S)63/1/1-1Klt.4(50) : Penjelasan Kelayakan Elaun Berikutan Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Di Bawah SSM


Surat Edaran: JPA.SARAAN(S)63/1/1-1Klt.4(50)

29 MEI 2012

Penjelasan Kelayakan Elaun Berikutan Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Di Bawah SSM

Muat Turun: Surat Edaran JPA.SARAAN(S)63/1/1-1Klt.4(50)

Muat Turun: Surat Edaran JPA.SARAAN(S)63/1/1-1Klt.4(50)