SURAT SIARAN PEMAKAIAN KRITERIA KECEMERLANGAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) JULAI HINGGA DISEMBER TAHUN 2013


SURAT SIARAN PEMAKAIAN KRITERIA KECEMERLANGAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) JULAI HINGGA DISEMBER TAHUN 2013

27 August 2013

Sukacita dimaklumkan Pemakaian Kriteria Kecemerlangan  dalam urusan kenaikan pangkat TBBK bagi PPP di KPM bagi semua pegawai berikut:

 

URUSAN

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS)

Gred DG52 ke Gred DG54

Gred DG48 ke Gred DG52

Gred DG44 ke Gred DG48

Gred DG41 ke Gred DG44

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD)

Gred DGA34 ke Gred DGA38

Gred DGA32 ke Gred DGA34

Gred DGA29 ke Gred DGA32

 

 

Muat Turun
surat Siaran Urusan Kenaikan Pangkat TBBK PPPS PPPLD Julai – Dis 2013