Tambahan Nama Temu Duga Pelantikan ke Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-1


Tambahan Nama Temu Duga Pelantikan ke Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-1

Tambahan nama Temu Duga Pelantikan ke Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-1 di kalangan pemegang Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) bagi Opsyen Pendidikan Awal Kanak-Kanak pada 15 dan 17 Februari 2012 di Putrajaya dan Sarawak. Sila semak senarai nama di sini.
Muat naik pada 9 Februari 2012