TAWARAN BIASISWA PERGURUAN PERSEKUTUAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA (PENDIDIKAN) DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM


TAWARAN BIASISWA PERGURUAN PERSEKUTUAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA (PENDIDIKAN) DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM


Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mempelawa calon-calon Ijazah Pertama (Pendidikan) di Institusi Pengajian Tinggi Awam ambilan Nov / Dis 2010 dan Semester 1 2011  untuk mendapatkan tawaran  Biasiswa Perguruan Persekutuan di bawah  KPM. Permohonan boleh dibuat secara atas talian / online melalui  laman web KPM di alamat URL: http://www.moe.gov.my.
 
Permohonan secara atas talian / online dibuka mulai
2 April 2012 hingga 30 April 2012