TAWARAN MALAYSIAN ALUMNI SCHOLARSHIP


TAWARAN MALAYSIAN ALUMNI SCHOLARSHIP

30 October 2013

Sukacita dimaklumkan, Tawaran Malaysian Alumni City and Regional Scholarship telah dibuka sehingga 31 Januari 2014. Sila layari http://www.canterbury.ac.nz/ScholarshipSearch/ScholarshipDetails.aspx?ScholarshipID=6935.1285 diruangan e-perkhidmatan berkala.

Tahun Pengajian: 2013/2014 bagi peringkat Asasi(Foundation) atau Sarjana Muda(Undergraduate) di Universiti Canterbury