URUSAN PEMANGKUAN GURU BESAR PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SSISWAZAH (PPPS) DARI GRED DG41 KE DG44 SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) UNTUK TAHUN 2012


URUSAN PEMANGKUAN GURU BESAR PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SSISWAZAH (PPPS) DARI GRED DG41 KE DG44 SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) UNTUK TAHUN 2012

SUKACITA DIMAKLUMKAN BAHAWA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA AKAN MELAKSANAKAN URUSAN PEMANGKUAN GURU BESAR PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SSISWAZAH (PPPS) DARI GRED DG41 KE DG44 SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) UNTUK TAHUN 2012. MAKLUMAT LANJUT BOLEH DIMUATTURUN DI BAWAH
Muat turun
URUSAN PEMANGKUAN GURU BESAR DG41 KE DG44 SECARA KUP(1)
URUSAN PEMANGKUAN GURU BESAR DG41 KE DG44 SECARA KUP(2)
URUSAN PEMANGKUAN GURU BESAR DG41 KE DG44 SECARA KUP(3)
URUSAN PEMANGKUAN GURU BESAR DG41 KE DG44 SECARA KUP(4)
LAMPIRAN A
LAMPIRAN B
LAMPIRAN C