KEPUTUSAN TEMU DUGA JAWATAN PPPS GRED DG41 YANG DITEMU DUGA SEMASA PROGRAM PENILAIAN KHAS – SPP


KEPUTUSAN TEMU DUGA JAWATAN PPPS GRED DG41 YANG DITEMU DUGA SEMASA PROGRAM PENILAIAN KHAS

Keputusan temu duga jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 bagi calon yang ditemu duga semasa Program Penilaian Khas boleh disemak di sini mulai 30 Mei 2013. Bagi calon yang berjaya dalam urusan tersebut, surat tawaran pelantikan akan dikemukan oleh Suruhanjaya ini.

Muat naik pada 30 Mei 2013

Surat Siaran Urusan Kenaikan Pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK) – NUTP


Surat Siaran Urusan Kenaikan Pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK)

Tarikh Berita/News Date:
23/02/2013

URUSAN KENAIKAN PANGKAT PENGETUA DAN PENOLONG KANAN YANG MEMANGKU MULAI JANUARI 2012


URUSAN KENAIKAN PANGKAT PENGETUA DAN PENOLONG KANAN YANG MEMANGKU MULAI JANUARI 2012

08 February 2013

Urusan Kenaikan Pangkat Pengetua dan Penolong Kanan yang memangku mulai 01 Januari 2012 akan mula dibuka pada 13 Februari 2013 untuk tindakan Ketua Jabatan.

Hanya maklumat Pengetua dan Penolong Kanan yang lengkap dan betul sahaja boleh diperakukan oleh Ketua Jabatan. Tarikh tutup bagi setiap peringkat Ketua Jabatan adalah seperti berikut :

Pengetua dan Penolong Kanan Di Bawah Pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri
No Jawatan Ketua Jabatan Tarikh Tutup Secara Atas Talian Tarikh Tutup Bagi JPN Peraku ke BPSM
1 Pengetua PPD 28 Februari 2013 10 Mac 2013
2 Penolong Kanan Pengetua 28 Februari 2013

 

Pengetua dan Penolong Kanan Di Bawah Pentadbiran Bahagian
No Jawatan Ketua Jabatan Tarikh Tutup Secara Atas Talian Tarikh Tutup Bagi JPN Peraku ke BPSM
1 Pengetua Bahagian 10 Mac 2013 10 Mac 2013
2 Penolong Kanan Pengetua 28 Februari 2013

Bagi Ketua Jabatan yang telah memperakukan kenaikan pangkat Penolong Kanan pada iklan kenaikan pangkat yang disiarkan pada Disember 2012, iklan ini tidak perlu diambil tindakan.

Sukacita juga diingatkan bahawa urusan Kenaikan Pangkat Pengetua dan Penolong Kanan ini akan menggunakan Sistem ePangkat sepenuhnya dan perakuan kenaikan pangkat yang diterima secara luar talian tidak akan dipertimbangkan.

Sekian, terima kasih