SISTEM PENGURUSAN LATIHAN GURU – eSPLG


SISTEM PENGURUSAN LATIHAN GURU – eSPLG

Penambahbaikan SPLG Versi 3.07
Tarikh Notis :31/1/2013
Penambahbaikan melibatkan perkara berikut:

1. Fungsi Carian Peserta kursus menggunakan Kad Pengenalan atau Nama setelah Peserta setelah didaftarkan dalam sesuatu kursus.

2. Pengemaskinian Paparan Kursus pada pelaporan individu (Kursus Schoolbase dipaparkan dalam pelaporan individu)

3. Paparan semua kursus KKL yg didaftarkan menerusi modul individu dalam modul SULDP ( SULDP boleh melihat kursus yg didaftarkan oleh individu, walaupun sebelum ini pernah bertugas di tempat lain.)

4. Susunan senarai nama peserta kursus berkumpulan adalah disusun seperti berikut
4.1. Keutamaan jenis peserta : Penceramah, Fasilitator dan peserta,
4.2. Di kumpulkan mengikut institusi, bahagian, IPG, KM dan sekolah.
4.3. Disusun mengikut Abjad Nama

Maklumat lanjut lawat http://apps1.moe.gov.my/splg/