SURAT SIARAN IKLAN JAWATAN GURU CEMERLANG DAN PENSYARAH CEMERLANG 2013


SURAT SIARAN IKLAN JAWATAN GURU CEMERLANG DAN PENSYARAH CEMERLANG 2013

28 May 2013

Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.         Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia akan melaksanakan urusan pemangkuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) sebagai Guru Cemerlang di sekolah dan Pensyarah Cemerlang di Institut Pendidikan Guru (IPG), Institut Aminuddin Baki (IAB), Kolej Matrikulasi (KM) dan English Language Teaching Centre (ELTC) secara Khas Untuk Penyandang (KUP) di Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2013. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti telah diberi mandat untuk menjadi Urus Setia Induk Penilaian Guru Camerlang dan Pensyarah Cemerlang 2013.
3.         Pemangkuan gred jawatan Guru Cemerlang dan Pensyarah Cemerlang yang ditawarkan adalah seperti berikut:
PPP
Gred Ditawarkan
Guru Sekolah
Gred Khas C, DG54, DG52, DG44, DGA38, DGA34 & DGA32
Pensyarah IPG
Gred Khas C & DG48
Pensyarah
IAB / KM/ ELTC
Gred Khas C, DG54 & DG52
Tarikh tutup permohonan adalah pada hari Jumaat, 21 Jun 2013.
5.          Perhatian dan kerjasama pihak YBhg. Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan adalah amat dihargai.
Sekian, terima kasih.

 Urusan Pemangkuan GC PC Tahun 2013.pdf

 

Muat Turun
Muat Turun

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s