Makluman Peruntukan Tambahan Elaun Guru Ganti


Makluman Peruntukan Tambahan Elaun Guru Ganti

Makluman:

Untuk makluman dan perhatian tuan/puan, bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran di semua sekolah dapat dilaksanakan dengan lancar, di samping menjaga kebajikan guru dan kakitangan, Bahagian Kewangan, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menurunkan peruntukan tambahan sebanyak RM17,449,280.00 pada 25 Julai 2011 kepada semua Bahagian/Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) yang terlibat dengan pengambilan dan pelantikan Guru Ganti.

Sehubungan dengan itu, semua Guru Besar dan Pengetua dipohon untuk berhubung terus dengan pihak JPN berkaitan perkara ini bagi memsatikan pengambilan dan pelatikan Guru Ganti dapat dibuat mengikut keperluan sekolah masing-masing.

Diterbitkan Oleh: Bahagian Kewangan

Sumber: Laman web KPM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s