Membina keyakinan diri pelajar – Berita Harian


Membina keyakinan diri pelajar

2012/05/25

LATIHAN berkumpulan dapat membentuk semangat kepemimpinan.

LATIHAN berkumpulan dapat membentuk semangat kepemimpinan.

KEGIATAN kokurikulum mampu menjana pelajar yang berdaya saing, kompeten terhadap persekitaran dan juga sebagai satu platform bagi mengasah bakat mereka dalam apa jua aktiviti.

Menyedari hakikat itu, Unit Pembangunan Pelajar (UPP) Kolej PTPL Sabah mengadakan program Gaya Hidup Sihat baru-baru ini. Program berkenaan disertai 22 pelajar daripada pelbagai program pengajian bertujuan mendedahkan pelajar dengan aktiviti luar kelas.

Antara aktiviti terbabit ialah Latihan Dalam Kumpulan (LDK) yang dijalankan bagi membentuk semangat kepimpinan serta berkumpulan di kalangan peserta. Program berkenaan juga dapat membina keyakinan diri pelajar dalam menyelesaikan konflik persekitaran.

Sepanjang program sehari itu, pelbagai aktiviti disertai peserta. Antaranya, latihan dalam kumpulan dan aktiviti lasak seperti kerubung terbang (flying fox) dan banyak lagi.

Pengarah program, Hasrin Mohd Sim, berkata pendedahan aktiviti lasak sebegini sebagai usaha mendisiplinkan serta memberikan daya keyakinan yang tinggi padanya dan rakan. Ia juga mengajar pelajar cara berinteraksi dengan persekitaran luar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s